Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN, hasil pelaksanaan sebagai berikut:

  • Pengendalian Gratifikasi

Politeknik Negeri Indramayu telah melaksanakan public campaign pengedalian gratifikasi

A picture containing diagram

Description automatically generated

  • Pengaduan Masyarakat

Politeknik Negeri Indramayu terdapat beberapa media sebagai wadah dalam upaya layanan pengaduan masyarakat